Професія 7412 “Кондитер”

Професійні кваліфікації професії “Кондитер”

1) Молодший кондитер (кондитер 3 розряду)

2) Кондитер (кондитер 4 розряду)

3) Старший кондитер (кондитер 5 розряду)

Молодший кондитер (кондитер 3 розряду)

Завдання та обов’язки. Готує прості масові торти, тістечка та інші поштучні кондитерські і хлібобулочні вироби з нанесенням трафаретного малюнка за етало-ном однією фарбою або з нескладним поєднанням фарб із різних видів сировини (борошняної, сирої маси або морозива). Виготовляє різні види тіста, кремів, начи-нок, фаршів; готує напівфабрикати, штампує, формує та викладає вироби на листи. Оздоблює вироби помадкою, марципаном, шоколадом, кремом тощо. Передає на га-рантування вироби з морозива. Випікає (смажить) вироби. Визначає готовність тіс-тових заготовок до випікання, садить їх у піч або у варильні (пекарські) шафи, сте-жить за процесом випікання, закінченням випікання (варіння) виробів, виймає їх, охолоджує.

Повинен знати: асортимент, рецептури і технологію виготовлення простих тортів, тістечок, поштучних кондитерських і хлібобулочних виробів масового попи-ту, включаючи заміс тіста і виготовлення кремів, начинок, вимоги до їх якості; ґату-нок борошна, його хлібопекарські якості; способи і прийоми оформлення виробів, техніку нанесення трафаретного малюнка за еталоном однією фарбою або з нескла-дним поєднанням фарб; техніку і способи оздоблення виробів помадкою, марципа-ном, шоколадом, кремом; режим і тривалість випікання (смаження) виробів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила роботи підприємств громадського харчування; санітарні правила для підприємств громадського харчування; основи раціональної організації робочих місць; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професій-но-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. Виготовлення різних видів тіста; нанесення трафаретного малюнка за еталоном однією фарбою або з нескладним поєднанням фарб і з різних видів сировини; випікання (смаження) виробів, визначення їх готовності.

Медичні обмеження: професія кондитера не рекомендується особам, які страждають на захворювання серцево-судинної та нервової системи, туберкульоз, дальтонізм, порушення психіки, часті простудні захворювання, алергію, астму

Кондитер (кондитер 4 розряду)

Завдання та обов’язки. Виготовляє різноманітні кекси, рулети, печиво вищого ґатунку роздрібного асортименту, торти і тістечка з різноманітної сировини (борошняного тіста, сирної маси, морозива) зі складним багатокольоровим візерунком, з роздільним розміщенням дрібних та середніх деталей малюнка та з різними традиційними переходами тонів. Здійснює фігурне нарізування випечених напівфабрикатів, формує, виготовляє деталі малюнка, оздоблень для тортів з шоколадом, крему, Бізе. Підбирає крем за кольорами, наносить малюнок. Складає малюнок з різних дрібних та середніх деталей. Візуально перевіряє суміші кольорових елементів і деталей малюнка, а також ваги готових тортів і тістечок.

Повинен знати: асортимент, рецептури, технологію і режими виготовлення кексів, рулетів, печива, складних видів тортів і тістечок; способи і техніку нанесення складного та багатокольорового малюнка; способи і техніку складання малюнка; види сировини, що використовується для виготовлення кондитерських виробів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації “кваліфікований робітник” за профе-сією кондитера 4-го розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією кондитера 3-го розряду не менше 1 року та кваліфіка-ційна атестація на виробництві з присвоєнням 4-го розряду.

Приклади робіт. Виготовляння, фарбування, розташування малюнків на кондитерських виробах; порціонування, нанесення візерунків; перевіряння ваги конди-терських виробів.

Медичні обмеження: професія кондитера не рекомендується особам, які страждають на захворювання серцево-судинної та нервової системи, туберкульоз, дальтонізм, порушення психіки, часті простудні захворювання, алергію, астму

Старший кондитер (кондитер 5 розряду)

Завдання та обов’язки. Виготовляє високохудожні, оригінальні, фігурні. На-ціональні торти, торти на замовлення, набори цукерок, тістечка за спеціально розро-бленими фірмовими рецептурами. Підготовляє і формує складно фігурні тістові за-готовки. Здійснюється складне художнє оздоблення виробів. Складає малюнок з рі-зних дрібних та середніх деталей. Готує і перевіряє якість сировини, начинок, оздоблювальних напівфабрикатів і матеріалів. Підбирає оздоблювальні матеріали за кольором, формою, розмірами. Розробляє рецептури і технології виготовляння фірмових тортів та тістечок.

Повинен знати: асортимент, рецептури, технологію виготовлення високоху-дожніх, оригінальних, фігурних, національних тортів, тортів на замовлення; тісте-чок, наборів цукерок; правила і прийоми розроблення рецептур виробів із випече-них, оздоблювальних напівфабрикатів; технологію виготовлення кремів, сиропів, інших оздоблювальних напівфабрикатів; способи і прийоми художнього оздоблення виробів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, вироб-ничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду. Їх призначен-ня та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, про-типожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом під-готовки “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування”) чи професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації “кваліфікаційний робіт-ник” за професією 5-го розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфі-кації і стаж роботи за професією кондитера 4-го розряду не менше 2-х років та ква-ліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5-го розряду.

Медичні обмеження: професія кондитера не рекомендується особам, які страждають на захворювання серцево-судинної та нервової системи, туберкульоз, дальтонізм, порушення психіки, часті простудні захворювання, алергію, астму