Історія ДПТНЗ “Кам’янський ЦППРК”

Від торгово-кулінарного училища до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів

25.09.1966 року наказом Дніпропетровського обласного управління торгівлі № 159 було створено в місті Кам’янському професійне торгово – кулінарне училище. Училище було підпорядковане Міністерству торгівлі України. Контингент учнів складав 175 чоловік. Учнів навчали за професіями: кухар, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів. Директором училища був призначений Артамонов Григорій Васильович.
06.01.1976 року на посаду директора училища був призначений Білий Ананій Харитонович.
27.09.1985 року наказом Обласного управління професійно – технічної освіти училище реорганізовано в середнє професійно – технічне училище № 61, директором призначена Боровська Наталія Павлівна. Контингент учнів – 454 учня. Вперше на базі училища розпочато підготовка спеціалістів з отриманням середньої освіти.
01.08.1998 року на підставі наказу Міністерств освіти і науки № 268 ПТУ 61 шляхом злиття з ПТУ 69, ПТУ 49 реорганізовано в ПТУ 15. Контингент учнів новоствореного спеціалізованого навчального закладу складає понад 1500 учнів. ПТУ 15 готує фахівців для торгівлі, громадського харчування, хлібопекарної та легкої промисловості, побуту. 
01.07.2007 року ПТУ 15 перейменовано в Дніпродзержинський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. Директором призначено Донченко Ірину Леонідівну. Навчально-матеріальна база нараховує 32 кабінети. Працює 12 майстерень та 4 лабораторії для підготовки кваліфікованих робітників. 
В 2005 році обладнано комп’ютерний клас з сучасною технікою та ліцензійним програмним забезпеченням. Для кожного викладача та учня забезпечено вільний доступ до мережі Internet.
В 2006 році обладнано сучасну майстерню перукарів та манікюрниць. 
В 2007 році відкрито навчально-практичний центр по підготовці спеціалістів торгівлі за новими виробничими та інформаційними технологіями.                  
В 2017 році в зв’язку з перейменуванням міста було змінена назва навчального закладу з “Дніпродзержинський центр підготовки і перепідготовки кадрів” на “Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів”.
   Серед завдань освіти – забезпечити конкретними знаннями і вміннями, необхідними для підтримання конкурентоспроможності в економіці. Головним критеріям добору навчального матеріалу є релевантність – співвідношення з місту освіти та сучасних інтересів і запитів учнів, формуванню моральної та психологічної готовності до праці. 
    КЦППРК має високий рівень адаптації до цілей розвитку суспільства так як в нестабільній економіці України вирішальну роль у реформуванні країни належить професіонально технічній освіті. «Я знаю, для чого мені треба все, що я пізнаю, і де та як я можу ці знання застосувати» – ось основна теза проектів, що демонструються в КЦППРК, щоб знайти розумний баланс між академічними знаннями і практичними вміннями. Творчому розвитку учнів КЦППРК сприяють дострокові проекти «Створення презентацій на одну із запропонованих тем» та «Створення освітньої презентації з однієї із загальноосвітніх дисциплін» (на вибір учня). На презентації учні представляють свої творчі наробки, обґрунтовуючи вибір теми, новизну ідеї, описуючи спосіб створення та використані ефекти і прийоми, демонструючи практичну спрямованість і застосування створеного проекту. Це дає змогу реалізувати між предметні зв’язки, розвивати творчі здібності учнів. 
   В КЦППРК працюють досвідчені фахівці, що мають комплексно-методичні забезпечення із своїх предметів, сучасне обладнання для проведення практичних та лабораторних робіт. Викладачі постійно підвищують свій професійний та методичний рівень. На основі глибоких наукових знань в умовах профтехоствіти вирішується завдання формування високорозвиненої особистості, яка поєднує духовне багатство, національну свідомість, моральну чистоту і фізичну досконалість. 
   Фахівці працюють над тим, щоб інтеграція в Європейський простір відбулась.