Партнерам

Шановні партнери, керівники малого і середнього бізнесу, керівники закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти, батьки!

9 грудня 2021 року Розпорядженням Кабінету міністрів України № 1619-р було схвалено Концепцію Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки

В Концепції визначені актуальні проблеми професійної освіти, проведено аналіз причин виникнення та обгрунтовано необхідність їх розв’язання.

Нова концепція дає можливість врахувати реальні пропозиції від роботодавців, які мають своє бачення розвитку професійної освіти, зокрема основні компетентності, яких очікує від робітника роботодавець.

Цей освітній напрямок регулюється Законами «Про професійну освіту», «Про фахову передвищу освіту» та «Про освіту дорослих». Також відповідно до цих законодавчих актів за якісну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів відповідальність розділяють між собою батьки, учні, освітній заклад та соціальні партнери.

Щоб випускник ЗП(ПТ)О був конкурентним на ринку праці та вмів працювати на сучасному обладнанні, ми прагнемо якомога ширше використовувати можливості державно-приватного партнерства.

Ці сучасні реалії дають нам унікальну можливість звернутися до Вас, роботодавці, за допомогою для оновлення виробничої бази освітнього закладу в розрізі окремих професій. А для здобувачів це дасть змогу отримувати досвід від практики на Ваших фірмах, підприємствах, у закладах освіти. Водночас Ви зможете впливати на якість підготовки майбутніх працівників та допомагати нам «виховувати» спеціаліста для свого підприємства.

Така співпраця буде корисною для всіх сторін: закладу освіти, здобувачівв та роботодавців.

Ми вдячні нашим партнерам за співпрацю, активну громадянську позицію і прагнення до вдосконалення професійної освіти...